Выбрать язык:

LAND DEVELOPMENT - ВСЕ О ЗЕМЛЕ

(044) 278 49 42
(067) 234-77-46
(066) 155-23-58
(063) 875-54-42

Решение земельного спора

Органами місцевого самоврядування вирішують земельні спори у межах населених пунктів  щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, та додержання громадянами правил добросусідства.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, вирішує земельні спорищодо меж земельних ділянок за межами населених пунктів, розташування обмежень у використанні земель та земельних сервітутів.
Земельні спори розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, та органами місцевого самоврядування на підставі заяви однієї із сторін утижневий строк з дня подання заяви.

У разі незгоди власників землі або землекористувачів з рішенням органів місцевого самоврядування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, спір вирішується судовими органами.
Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право знайомитися з матеріалами щодо цього спору, робити з них виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та інші докази, порушувати клопотання, давати усні і письмові пояснення, заперечувати проти клопотань та доказів іншої сторони, одержувати копію рішення щодо земельного спору, і, у разі незгоди з цим рішенням, оскаржувати його.

На сьогоднішній день досить поширена ситуації, коли власники або користувачі суміжних земельних ділянок не можуть дійти згоди щодо місцеположення спільної межі. Тому перш за все треба пам’ятати, що вирішення будь-якого межового спору повинно базуватися на детальному вивченні документів, що посвідчують права на землю, які є в кожного із сусідів. Не слід керуватися емоціями та вдаватися до силового тиску – такими діями можна значно ускладнити ситуацію, створити підстави для втручання правоохоронних органів та переведення спору у судову площину.

ПО ПЕРШЕ.Встановіть особу суміжного землевласника та/або землекористувача (прізвище, ім’я та по батькові, а також місце проживання і контактний номер телефону), спільні межі з ділянкою якого викликають сумнів у Вас або у нього. Для цього можна безпосередньо обмінятися контактними даними. Якщо суміжники не бажає розкрити свою особу, Ви можете звернутися до територіального органу Держземагентства України за місцем розташування земельної ділянки за витягом із Державного земельного кадастру. Якщо Ваша та суміжна земельні ділянки зареєстровані у Державному земельному кадастрі, Вам зможуть надати витяг, де будуть зазначені найменування та адреси Ваших суміжників. Необхідно шляхом переговорів із суміжником чітко встановіть, що саме є проблемою у взаємовідносинах, в тому числі, яка саме частина земельної ділянки є спірною, тобто такою, на яку володіння якою претендують обидва сусіди.
Також важливо, щоб кожна зі сторін межового спору пред’явила іншій стороні свої документа, що посвідчують право власності або користування земельною ділянкою (державний акт, договір оренди землі, цивільно-правова угода, за якою відбулося придбання ділянки, свідоцтво на спадщину, витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, витяг з Державного земельного кадастру тощо). Слід пам’ятати про те, що зареєстровані права мають пріоритет над незареєстрованими!

ПО ДРУГЕ.Треба переконатися, що предметом межового спору є саме місце проходження межі між земельними ділянками, а не порушення одним із сусідів правил добросусідства. Якщо має місце порушення правил добросусідства, то такі суперечки повинні вирішуватися відповідно до вимог законодавства, а саме:
- власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких власникам, землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи, шумове забруднення тощо);
- власники та землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може призвести до шкідливого впливу на здоров'я людей, тварин, на повітря, земельні ділянки тощо;
- у випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки, якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням;
- дерева, які стоять на межі суміжних земельних ділянок, а також плоди цих дерев належать власникам цих ділянок у рівних частинах, але кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі. витрати на ліквідацію цих дерев покладаються на сусідів у рівних частинах, при чому сусід, який вимагає ліквідації дерев, які стоять на спільній межі, повинен один нести витрати на ліквідацію дерев, якщо інший сусід відмовляється від своїх прав на дерева.

ПО ТРЕТЄ.Якщо предметом спору є місцезнаходження межі земельної ділянки, необхідно здійснити відновлення меж земельних ділянок. Для цього слід залучити землевпорядну організацію та укласти договір на складання технічної документації щодо відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).

ПО ЧЕТВЕРТЕ.Землевпорядна організація має здійснити відновлення меж Вашої земельної ділянки. Основою для відновлення меж мають бути дані земельно-кадастрової документації. У разі, якщо у Державному фонді документації із землеустрою відсутні будь-які документів, на підставі яких встановлювалися межі Вашої або суміжної земельної ділянки, тобто при неможливості виявлення дійсних меж, їх встановлення здійснюється за фактичним використанням земельної ділянки (наприклад, за лінією проходження паркану). Якщо фактичне використання ділянки неможливо встановити, то кожному виділяється однакова за розміром частина спірної ділянки. У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.

ПО П'ЯТЕ.Землевпорядна організація має закріпити межі земельної ділянки межовими знаками встановленого зразка.
Також необхідно звернути Вашу увагу на основні практичні правила при виконанні, яких збережуться добросусідські відносини та не виникне конфліктна ситуація:

1. Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від найбільш виступної конструкції стіни треба приймати не менше 1,0 м. При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

2.Відстань від будинків та споруд до дерев та кущів повина бути:
- від зовнішніх стін будівель та споруд - дерева 5м., кущів – 1,5м;
- від межі сусідньої ділянки - дерева 3 м., кущів – 1м;
- від краю тратуарів та садових доріг - дерева 0,7 м., кущів – 0,5м;

3. Дворову вбиральню розміщувати на відстані не менше 15 м від житлових будинків і 20 м від джерела водопостачання (колодязя), обов'язково враховуючи напрямок ухилу ділянки.

Джерело: http://podilska.info

Похожие статьи: Перелік документів, необхідних для реєстрації права власності на дачний будинокКакие документы необходимы для регистрации аренды земельного участка? Как правильно жаловаться на чиновников.